Hovedstadskommuner i ambitiøst samarbejde om solceller på tage

Ifølge DTU udgør energiforbruget i bygninger næsten 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug. Sætter man solceller op på tagene, kan bygningerne derfor spille en vigtig rolle i målet om at få mere grøn energi. (Foto: HOFOR)
dato

Solceller på skoler, plejehjem og idrætshaller skal sætte strøm til den grønne omstilling. 12 kommuner i hovedstadsområdet og forsyningsselskabet HOFOR går sammen om at undersøge mulighed for at danne et selskab, der kan opsætte solceller på kommunernes bygninger. Det tværkommunale selskab vil være det første af sin art – og sætte fart på Danmarks grønne omstilling.

Solceller på skoler, plejehjem og idrætshaller, der sikrer grøn strøm i stikkontakten. Det er ønsket bag et nyt ambitiøst samarbejde, som en række kommuner har indledt sammen med HOFOR, hovedstadsområdets forsyningsselskab. De 12 kommuner bag samarbejdet er: Ballerup, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Glostrup, Ishøj, København, Rødovre, Vallensbæk, Tårnby samt Region Hovedstaden.

”I København vil vi rigtig gerne gøre brug af solens energi til grøn strøm, men tung jura og bureaukrati har længe spændt ben for at komme ordentligt i gang med solceller. Derfor er jeg glad for, at vi nu i samarbejde med HOFOR får undersøgt mulighederne for at danne et selskab, så vi forhåbentlig kan udnytte solens energi endnu bedre i den grønne omstilling af hovedstaden,” siger Sophie Hæstorp Andersen, overborgmester (A) i Københavns Kommune.

Kommunerne og Region Hovedstaden har peget på HOFOR til at igangsætte samarbejdet og undersøge mulighederne for et fælles selskab. HOFOR har erfaringer med solenergi og er desuden offentligt ejet. Ideen med et fælles selskab er at udnytte viden på tværs og få stordriftsfordele.

Meget skal falde på plads
Udfordringen har tidligere været, at hvert eneste solcelleanlæg skulle oprettes som et selvstændigt selskab, hvilket gjorde det administrativt bøvlet og dyrt for kommunerne. Men nye regler gør det nu muligt for kommuner og regioner at oprette ét selskab til at håndtere solceller på egne tagarealer og bygninger. Regler og regulering gør det dog stadig svært at få regnskabet til at balancere.

”Vi kommuner er meget optaget af alle tiltag, der kan reducere udledning af CO2 i vores bygninger – og mange af os er nået rigtig langt. Men vi oplever også, at reglerne gør det svært. Så nu er vi altså en række kommuner, der vil forsøge at gå sammen og finde løsninger. Det er en helt ny vej, der ikke er gået før, så der er meget, der skal falde på plads både juridisk og finansielt, inden vi er oppe at køre. Lovgivningen er helt ny, og ingen har erfaringer med et sådant selskab, så vi må se, hvad der er muligt, men vi har viljen til at arbejde for mere grøn strøm, siger Michael Ziegler, borgmester (C) i Høje-Taastrup Kommune.

Ideen er at danne sig fælles erfaringer med det nye selskab, og derfor er der dialog med nogle kommuner om at opstarte pilotprojekter, hvor der sættes solceller på kommunalt ejede bygninger – så man kan samle praktiske erfaringer, inden modellen bliver rullet ud i alle de involverede kommuner.

Ambitionen er, at rammerne for selskabet vil være på plads senere i år, og at HOFOR med pilotprojekterne kan begynde at sætte de første solceller op senest i 2025.

Med dette initiativ ønsker kommunerne i hovedstadsområdet at tage et lokalt ansvar for den grønne omstilling og sikre mere grønne bygninger. Det er samtidig også et ønske om at gå foran og sende et signal om, at vi alle må bidrage til at passe på miljøet af hensyn til fremtidige generationer.

Stort potentiale i solceller på tage
Ifølge DTU udgør energiforbruget i bygninger næsten 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug, og bygninger spiller derfor en vigtig rolle i målet om at få mere grøn energi.

”Vi skal have mere fart på den grønne omstilling og udnytte alle muligheder, så det er helt oplagt at udnytte mulighederne i de mange tage, som står ubenyttet hen. Sætter vi solceller op, kan vi dække strømforbruget med lokal grøn strøm. Det vil både skabe en lokal grøn omstilling og gøre bygningernes klimamæssige fodaftryk grønnere” siger Susanne Juhl, der er formand for HOFORs bestyrelse.

Derudover er danskerne meget positive overfor solceller på tage. Cirka ni ud af ti danskere er positive overfor solceller på industritage, det viser en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse gennemført for DTU i 2022.

Disse kommuner og regioner er med i samarbejdet:

- Ballerup Kommune, borgmester Jesper Würtzen (A)

- Brøndby Kommune, borgmester Kent Max Magelund (A)

- Dragør Kommune, borgmester Kenneth Gøtterup (C)

- Glostrup Kommune, borgmester Kasper Damsgaard (A)

- Herlev Kommune, borgmester Thomas Gyldal Petersen (A)

- Hvidovre Kommune, borgmester Anders Wolf Andresen (F)

- Høje-Taastrup Kommune, borgmester Michael Ziegler (C)

- Ishøj Kommune, borgmester Merete Amdisen (A)

- Københavns Kommune, overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (A)

- Rødovre Kommune, borgmester Britt Jensen (A)

- Vallensbæk Kommune, borgmester Henrik Rasmussen (C)

- Tårnby Kommune, borgmester Allan S. Andersen (A)

- Region Hovedstaden, næstformand Thomas Rohden (R)

Kilde: HOFOR A/S
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.