Forslag til Kommuneplan 2021 bliver sendt høring

Profilbillede

Fremtidens Halsnæs er sendt i høring, og de næste par uger vil det være muligt for borgerne i Halsnæs at komme med input til, hvordan rammerne for Halsnæs kommunes udvikling skal være.

Overordnet er kommuneplanen det redskab, som kommunen bruger til at planlægge. Det kan være om, der skal bygges boliger, og hvor der skal ligges nye erhvervsområder, sommerhuse, grønne områder og meget mere. Det er samtidig bindeleddet mellem statens landsplaner og kommunens lokalplaner. 

Blandt de nye forslag i Kommuneplan 2021 er:

  • En øget brug af fortætning i en række boligområder i form af dobbelthuse og parcelhuse på mindre grunde samt etagebyggeri i bymidterne
  • Vibehus erhvervsområde bliver til boligområde
  • En række værdifulde kulturmiljøer beskyttes
  • Nye grænser for sommerhuses størrelse
  • Nye retningslinjer for klimatilpasning
  • En lang række naturbeskyttelsesinteresser samles i et Grønt Danmarkskort

Kom med forslag

Har du som borger i Halsnæs ønsker om at komme med kommentar, er der flere muligheder.

Tre dage i marts afholdes der digitale borgermøder med udgangspunkt i nogle af planens hovedemner:

  • 10. marts 2022: Bolig og erhverv – tilmelding senest 8. marts 
  • 15. marts 2022: Sommerhuse og kulturmiljøer – tilmelding senest 13. marts 
  • 31. marts 2022: Klima og Grønt Danmarkskort – tilmelding senest 29. marts 

Alle møder holdes fra kl. 17.00 til 18.00.

Høringssvar kan sendes på mail til mail@halsnaes.dk mærket ”Høringssvar til Kommuneplan 2021”.

Du kan også sende sit høringssvar med post til Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.

Høringssvar skal være kommunen i hænde senest 2. maj 2022.

Læs mere og se hele forslaget til Kommuneplan 2021 lige her.

Kilde: Redaktionen