Ældreplejen i Halsnæs er af god kvalitet

Profilbillede
Marie Munk

De nye tilsynsrapporter som Halsnæs Kommune har fået lavet af kommunes hjemmepleje, plejecentre og de private leverandører, som kommunen også benytter sig af. Det er rådgivnings- og revisionsfirmaet BDO der har udført tilsynene i løbet af maj og juni.

Ud fra de parametre som kommunens hjemmepleje, de private leverandører og plejecentrene er blevet vurderet ud fra er 2/3 dele blevet vurderet meget tilfredsstillende eller særdeles tilfredsstillende. Samtidig viser rapporten, at borgerne i Halsnæs Kommune generelt for den pleje de har brug for og der er styr på den sundhedsfaglige dokumentation. Der er desuden gode fysiske rammer og muligheder for aktivitet.  

Det er en målrettet indsats de senere par år med at øge kvaliteten af ældreplejen, der har vist sig at have båret frugt.

Det er Halsnæs Byråd, der ifølge serviceloven skal sørge for, at der bliver ført tilsyn med kommunens plejecentre, hjemmepleje og private plejeleverandører. De forskellige tilsyn, som altid er uanmeldte, er at sikre, at der er sammenhæng imellem den hjælp og pleje som borgerne har ret til og den de modtager i praksis.

Der arbejdes forsat med kvaliteten i kommunen

Med baggrund i tilsynene og rapporterne vil hvert plejecenter, hjemmepleje og de private leverandører udarbejde en handlingsplan, hvor de fortæller hvordan de vil arbejde videre med anbefalingerne. Handlingsplanen skal ligeledes beskrive, hvordan de arbejder for at forbedre ældreplejen endnu mere.

Kilde: Redaktionen