Husassistent til Aktiviteten - nøgleperson i en afvekslende hverdag med stor medbestemmelse – 31 timer om ugen

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at give brugerne i Aktiviteten en god hverdag? Kan du se dig selv i en afgørende rolle, hvor du får aktiviteter og praktiske opgaver at at køre som smurt? Får du god energi af en varieret arbejdsdag? Så er du måske vores nye kollega i Aktiviteten i Hundested.

Om jobbet

Som husassistent hos Aktiviteten har du en stor betydning for, at dem, der kommer her, har en god hverdag. Du støtter op om det borgernære arbejde med netop din måde at være på og din måde at løse opgaverne på. Du har kontakt med alle afdelingens brugere og kollegaer og har dermed en central rolle.  

Du vil opleve en god afveksling i opgaverne:

 • Du sikrer og medvirker til, at hygiejneregler overholdes i afdelingens forskellige lokaler inkl. træningskøkken. 
 • Du har ansvar for at bestille og håndtere dagligvarer - herunder korrekt håndtering af madvarer. 
 • Du sikrer - i samarbejde med servicemedarbejdere eller håndværkere - at defekter på afdelingens lokaler og faciliteter bliver repareret.
 • Du sikrer at tøjet bliver vasket og tilbereder og serverer kaffe og brød eller andet - ofte som en aktivitet sammen med afdelingens brugere.
 • Du er opmærksom på, at Aktivitetens brugere trives, og du kontakter det øvrige personale, hvis der er problemer. 
 • Du er med til at pynte op i Aktiviteten ved højtider og på mærkedage - og når pynten skal ned igen. 
 • Du hjælper og støtter brugerne med aktiviteterne og i spisesituationer, hvis de har behov for det.

Du har stor indflydelse på din opgaveløsning, og du tilrettelægger selv dit arbejde i samråd med din nærmeste leder og dine kollegaer.

Om dig 
 • Dit gode humør og din positive tilgang til opgaveløsningen skaber tryghed i Aktiviteten. 
 • Du har overblik og er god til at prioritere. 
 • Du kan holde styr på opgaverne og har en god fornemmelse for rækkefølge, opgaverne kan løses i. 
 • Du har ordenssans og er omstillingsparat. 
 • Du kan både stå fast og samtidig være fleksibel og trives i en omskiftelig hverdag. 
 • Du kommunikerer tydeligt og enkelt både i skrift og tale.

Da du som husassistent har mange kontaktflader, forventer vi, at du er udadvendt og trives godt i samarbejdet med mange typer af mennesker. 

Det er en fordel, hvis du på forhånd har kendskab til hygiejneregler og regler for håndtering af madvarer, men har du det ikke, vil du naturligvis blive oplært, så du har bedst mulig forudsætning for at varetage dine arbejdsopgaver. 

Vi kan tilbyde

Vi holder til i et velindrettet hus, der passer godt til vores opgaver. Aktiviteten ligger i Hundested/Lynæs tæt på skov og strand og har en dejlig have. 

Hos os er anderkendelse og samarbejde betydningsfulde nøgleord, og der er aldrig to dage, der er ens:

En alsidig og dejlig arbejdsplads i naturskønne omgivelser med fælleskaber, engagerede borgere og pårørende, fleksible kollegaer og ledere og høj grad af medindflydelse ” Citat: aktivitetsmedarbejderne, januar 2024.

Vi imødekommer så vidt muligt ønsker om relevante kurser eller efter- og videreuddannelse. 

For at sikre en god og tryg start på ansættelsesforholdet bliver du tildelt en mentor, der vil sørge for en god introduktion. Du vil ligeledes blive undervist i at bruge kommunens IT-system og bestille dagligvarer. 

Om os

Aktiviteten er en afdeling i virksomheden Træning & Aktivitet, hvor der i alt er ca. 65 ansatte. Aktiviteten er Halsnæs kommunes visiterede aktivitetstilbud - et forebyggende og sundhedsfremmende tilbud, primært målrettet voksne borgere med let til moderat fysisk, psykisk, mentalt og/eller social funktionsnedsættelse. Desuden tilbydes aflastning af pårørende. 

Du vil i løbet af din uge møde ca. 135 engagerede borgere, deres evt. pårørende og 16 dygtige, smilende og motiverede kollegaer og ledere. Alle med forskellig faglig baggrund f.eks. social- og sundhedshjælper og -assistenter, sygeplejeske, socialpædagoger, blomsterbindere, akademiker, og der er rig mulighed for et tæt samarbejde med Træning & Aktivitets øvrige medarbejdere: Ergo- og fysioterapeuter, demenskonsulenter, administration, servicemedarbejdere og ledelse. Du vil også indgå i samarbejder med frivillige, der er tilknyttet Aktiviteten. 

Aktiviteten er en arbejdsplads med et tydeligt værdiggrundlag:

Hvert menneske betragtes som unikt og mødes med en anerkendende tilgang. Medmenneskelig respekt og ligeværdighed er essentielt i mødet med borgeren, pårørende, samarbejdspartnere og ledere”.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker efter gældende overenskomst samt principperne for Ny Løn.

Dine vagter ligger på hverdage i dagtimerne i tidsrummet fra kl. 7.00 til 16.00.

Interesseret?

Vil du høre med om stillingen, kontakt områdeleder Anne-Marie Sejr, tlf.: 51 67 54 16 eller tlf.: 40 21 63 65. Telefontid kl. 8.00-9.00 og kl. 12.30-13.00.

Om processen

Ansøgningsfristen er den 1. marts kl. 9.00.

Ansættelsessamtaler afholdes henholdsvis den 12. og 13. marts. Evt. anden samtale afholdes den 15. marts.

Om Halsnæs Kommune

Halsnæs er en levende kommune med stærke lokale identiteter og med hovedstaden inden for rækkevidde. Her lever vi tæt på natur, hav og fjord, som giver mulighed for aktive oplevelser for borgere, besøgende og ansatte.

Halsnæs Kommune er en moderne og rummelig arbejdsplads i bevægelse. Vores tre værdier: redelighed, mulighed og helhed er vores fundament. I Halsnæs Kommune får du cirka 3.000 kollegaer fordelt over hele kommunen. Vi har en ambition om, at Halsnæs Kommune skal være et sted, du gerne vil arbejde – uanset hvilken faglighed, du kommer med. Vi sætter barren højt og gør os hver dag umage med at skabe de bedste forudsætninger for, at medarbejderne trives og leverer service og velfærd af høj kvalitet.

Du kan læse mere om Halsnæs Kommune på vores hjemmeside eller på vores LinkedIn-profil.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Halsnæs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (31-31 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Halsnæs Kommune, Nørregade, 87, 3390 Hundested

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5995090

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet