Halsnæs Kommune: Aktivitetsmedarbejdere, uddannet social- og sundhedsassistent eller med anden sundhedsfaglig baggrund

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi har medarbejdere og kollegaer, der er gået på pension, hvorfor Træning & Aktivitet, Aktiviteten søger to aktivitetsmedarbejdere, 37 timer pr. uge med tiltrædelse pr. 1. december.

Vil du være en del af en arbejdsplads med et tydeligt værdiggrundlag?

Hvert menneske betragtes som unikt og mødes med en anerkendende tilgang. Medmenneskelig respekt og ligeværdighed er essentielt i mødet med borgeren, pårørende, samarbejdspartnere og ledere”.

Inspireres du i det borgernære arbejde og samarbejde, hvor vi lykkedes når borgernes livsvilkår vedligeholdes og udvikles ved hjælp af aktiviteter, der er meningsfulde for den enkelte borger, så kan det være dig der er vores nye Aktivitetsmedarbejder. 

Aktiviteten er en afdeling i virksomheden Træning & Aktivitet, hvor der i alt er ca. 65 ansatte. Aktiviteten er Halsnæs kommunes visiterede aktivitetstilbud. Et forebyggende og sundhedsfremmende tilbud primært målrettet voksne borgere med let til moderat fysisk, psykisk, mentalt og/eller social funktionsnedsættelse. Desuden tilbydes aflastning af pårørende. Aktiviteten tilbyder også aktiviteter i og ved borgers hjem, en ydelse der primært er målrettet borgere med moderat til svær funktionsnedsættelse.

I Aktiviteten er dagene aldrig ens. Tæt på skov og strand i en dejlig have i et til opgaven velindrettet hus i Hundested/Lynæs finder du Aktiviteten. Her møder du på en uge ca. 135 engagerede borgere, deres evt. pårørende og 14 dygtige, smilende og motiverede kollegaer og ledere med forskellig faglig baggrund f.eks. social- og sundhedsassistenter, pædagoger, blomsterbindere og akademiker, og der er rig mulighed for tæt samarbejde med Træning & Aktivitets øvrige medarbejdere; ergo- og fysioterapeuter, demenskonsulenter, administration, servicemedarbejdere og ledelsen. Du vil også indgå i samarbejder med kollegaer fra hjemmeplejen samt frivillige tilknyttet Aktiviteten. 

Aktiviteten tilbyder borgerne forskellige ydelser og dine arbejdsopgaver og vagter vil blive tildelt inden for afdelingens rammer naturligvis med hensyntagen til dine ønsker og kompetencer og afdelingens drift. Borgerne kan visiteres til ”Fremmøde i Aktiviteten” på hverdage i dagtimerne og i de tidlige aftentimer på henholdsvis mandage og torsdage. Borgerne kan også visiteres til ”Aktiviteter i og ved borgers hjem” og pårørende kan visiteres til ”Støtte og vejledning”. 

Samarbejde er et nøgleord i Aktiviteten. Vi samarbejder med borgerne, pårørende, mono- og tværsektorielle kollegaer, ledere og frivillige. Som Aktivitetsmedarbejder bliver du bl.a. tildelt opgaven som kontaktperson for et antal borgere. Kontaktpersonen har i samarbejde med kollegaer, ansvar for at afdække borgernes ressourcer og begrænsninger samt udarbejde og følge op på borgernes handleplaner. Aktivitetsmedarbejderne og borgerne samarbejder om at iværksætte og støtte op om aktiviteter, der gør det muligt at imødekomme borgernes handleplaner. Aktivitetsmedarbejderen varetager også vurderingsbesøg samt ”Støtte og vejledning” i borgerens hjem. Der gives tid til dokumentationsarbejde, forberedelse, sparing og videndeling. Ønske om relevante kurser eller eftervidereuddannelse imødekommes så vidt det er muligt. 

For at sikre en god og tryg start på ansættelsesforholdet bliver du tildelt en mentor, der vil sørge for en god introduktion. Du vil ligeledes blive undervist i brug af kommunens IT-system og fagskemaer. 

Vi søger to engagerede og fagligt dygtige kollegaer og medarbejdere, der kan arbejde selvstændigt, byde ind og tage ansvar i samarbejde, gerne med kompetencer inden for f.eks. borgernært aktivitetsarbejde, hverdagsrehabilitering, geriatri, demenssygdom eller andet. Relevante kompetencer for stillingen er sundhedsfaglig viden og indsigt, sundhedspædagogisk viden og indsigt, gerne med færdigheder eller kompetencer indenfor f.eks. husflid, håndværk og/eller kulturelforståelse.

Løn og ansættelsesvilkår

Sker efter gældende overenskomst samt principperne om Ny løn

Kontakt

Områdeleder Anne-Marie Sejr, tlf.: 51 67 54 16 eller tlf.: 4021 63 65.
Telefontid kl. 8.00-9.00 og kl. 12.30-13.00.

Ansøgningsfrist

Den 29. september, kl. 9.00. Ansættelsessamtaler afholdes henholdsvis den 16. oktober og den 17.oktober 2023. Evt. anden samtale afholdes den 19. oktober.

Om Halsnæs Kommune

Halsnæs er en levende kommune med stærke lokale identiteter og med hovedstaden inden for rækkevidde. Her lever vi tæt på natur, hav og fjord, som giver mulighed for aktive oplevelser for borgere, besøgende og ansatte.

Halsnæs Kommune er en moderne og rummelig arbejdsplads i bevægelse. Vores tre værdier: redelighed, mulighed og helhed er vores fundament. I Halsnæs Kommune får du cirka 3.400 kollegaer fordelt over hele kommunen. Vi har en ambition om, at Halsnæs Kommune skal være et sted, du gerne vil arbejde – uanset hvilken faglighed, du kommer med. Vi sætter barren højt og gør os hver dag umage med at skabe de bedste forudsætninger for, at medarbejderne trives og leverer service og velfærd af høj kvalitet.

Du kan læse mere om Halsnæs Kommune på vores hjemmeside eller på vores LinkedIn-profil.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Halsnæs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Halsnæs Kommune, Nørregade, 87, 3390 Hundested

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 29-09-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://halsnaes.career.emply.com/ad/aktivitetsmedarbejdere-uddannet-social-og-sundhedsassistent-eller-med-anden-sun/3li8mj/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5910349

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet