Administrativ Koordinator søges

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Stillingen ønskes besat snarest muligt dog senest 1. februar 2024.

Torup Sogns Menighedsråd søger en person, der brænder for at arbejde i et travlt sogn med 2 kirker og 2 kirkegårde.  

Vi søger en medarbejder der:

 • er uddannet kordegn eller er villig til at gennemføre uddannelsen
 • er imødekommende og ansvarsbevidst
 • har interesse for den kirkelige forvaltning og øje for traditionerne
 • har gode IT‐kompetencer
 • flair for en professionel og progressiv intern og ekstern kommunikation
 • har ordenssans og evne til at overholde deadlines
 • er nysgerrig, visionær og udviklingsorienteret
 • er løsningsorienteret og loyal
 • er udadvendt, imødekommende og vant til at arbejde med mennesker
 • kan arbejde selvstændigt og selv tage beslutninger
 • har lyst og evner til at indgå i konstruktiv dialog og nært samarbejde med dygtige medarbejdere, præster, menighedsråd samt frivillige
 • har kendskab til de forskellige faggruppers arbejdsområde i Folkekirken
 • kan støtte op om menighedsrådets ledelsesfunktion i dagligdagen

Kerneopgaver i stillingen:

 • personregistrering
 • Betjening af kirkekontor
 • sekretærfunktioner for menighedsrådet og præster
 • Administrative koordineringsopgaver under menighedsrådets ansvarsområde
 • Kalenderstyring samt opfølgning og ansvar for indkaldelse af vikarer til tjenester og ved sygdom
 • Deltagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • kommunikationsopgaver, herunder hjemmeside, SoMe, kirkeblad, annoncering m.m.
 • Nøgleadministration
 • Administration og koordinering af lokaleudlån
 • Lejlighedsvis vikar for regnskabsfører
 • Listen er ikke udtømmende

Vi tilbyder:

 • en stilling på 37 timer pr. uge
 • en selvstændig og udfordrende stilling med stor indflydelse på egen hverdag
 • et godt arbejdsmiljø med engagerede præster, organister, kirketjenere, kirkesanger og kirkegårdsmedarbejdere.
 • Et givende samarbejde på tværs mellem faggrupperne.

Ansættelsen er omfattet af

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsen. Jf. cirkulære (CIR nr. 10001 af 12/11/2019) om uddannelseskrav for kirkefunktionærer.

Se alle aftaler vedr. løn, uddannelse mv. på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2.

Årslønnen aftales inden for intervallet 303.863 kr. – 402.618 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 319.056 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 869,40 kr. (nutidskroner)

Der er tilknyttet rådighedstillæg til stillingen på 36.051,03 kr. (nutidskroner).

Stillingen er omfattet af pensionsaftale. (18% arbejdsgiverbetalt).

Løn og OK tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til kontaktperson Heidi Haagendrup Andersen på tlf. 21 67 59 74

Kunne du tænke dig et alsidigt job, hvor du både får lov til at benytte dine faglige og menneskelige kompetencer, er stillingen som administrativ koordinator måske noget for dig?

Ansøgning med relevante bilag sendes til Torup Sogn på mail: 7408fortrolig@sogn.dk Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 30.november 2023 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler finder sted løbende.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen og at der er 3 måneders prøvetid.

 

Se mere om Torup Sogn på www.torupsogn.dk

 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning

Der er 1 ledig stilling

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Halsnæs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

TORUP SOGNS KIRKEKONTOR, Søndergade, 3390 Hundested

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 30-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5946626

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet